Juni 2018
1
Freitag
2
Samstag
3
Sonntag
4
Montag
KW 23
5
Dienstag
6
Mittwoch
7
Donnerstag
8
Freitag
9
Samstag
10
Sonntag
11
Montag
KW 24
12
Dienstag
13
Mittwoch
14
Donnerstag
15
Freitag
16
Samstag
17
Sonntag
18
Montag
KW 25
19
Dienstag
20
Mittwoch
21
Donnerstag
22
Freitag
23
Samstag
24
Sonntag
25
Montag
KW 26
26
Dienstag
27
Mittwoch
28
Donnerstag
29
Freitag
30
Samstag
31
Sonntag